Nya krav på att anmäla personer som hanterar explosiva varor

Publicerad: 28 juni 2021 Senast uppdaterad: 28 juni 2021

1 augusti 2021 skärps kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det innebär bland annat att verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder med explosiva varor också ska anmäla de personer som ska delta i hanteringen av explosiva varor till tillståndsmyndigheten.  

Inom Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner är det Uppsala brandförsvar som är tillståndsmyndighet (undantaget vissa tillstånd som MSB hanterar) och som du skickar din anmälan till. När anmälan kommit in till oss sker en prövning av de anmälda personernas lämplighet. I prövningen ingår bland annat att vi tar in ett yttrande från Polismyndigheten avseende lämplighet för varje person. Att vi som tillståndsmyndighet ger vårt godkännande är en förutsättning för att personerna ska få hantera explosiva varor i verksamheten. 

Vänta inte med din anmälan

De nya reglerna träder i kraft 1 augusti 2021. Under en övergångsperiod på sex månader ska verksamheter med befintliga tillstånd anmäla samtliga deltagare och myndigheterna ska hinna pröva och godkänna dessa.

Det betyder att senast 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare efter detta datum riskerar att få tillståndet återkallat. Det kommer inte att vara möjligt att utfärda dispenser för fortsatt hantering i väntan på godkännande av deltagare.

Vissa undantag finns

Undantag gäller för explosiva varor med begärlighetsgrad C, till exempel försäljning av fyrverkerier eller destruktion av pyroteknisk utrustning från fordon vid skrotning av bilar. Undantag gäller också för tillverkning av pyrotekniska satser eller krut i små mängder i samband med kemiundervisning i grund- och gymnasieskolan. 

Sök tillstånd

Anmäl föreståndare samt personer som avses delta i hantering av explosiva varor via blankett, skriv ut den och skicka in till Uppsala brandförsvar. Skicka in din anmälan i god tid. De nya blanketterna för anmälan kommer att publiceras här på hemsidan 2 augusti 2021.

Sök tillstånd

Mer information  

Skärpt kontroll av explosiv vara på msb.se

Lagen om explosiva och brandfarliga varor på msb.se