Explosiva varor

Verksamheter som hanterar explosiva varor behöver nästan alltid tillstånd. Det finns många olika typer av tillstånd, och det är olika myndigheter som prövar tillstånd. Oavsett om din hantering kräver tillstånd eller inte, gäller lagens krav på säker hantering.

Explosiva varor på msb.se

Tillstånd för förvaring och försäljning av fyrverkerier

Uppsala brandförsvar utfärdar vissa tillstånd

Inom Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner utfärdar Uppsala brandförsvar tillstånd för

  • användning av explosiva varor
  • förvaring av explosiva varor
  • handel med explosiva varor
  • överföring av explosiva varor inom Sverige
  • godkännande av föreståndare.

Sök tillstånd

Fyll i blanketten, skriv ut och posta. Du kan söka fler tillstånd i samma ansökan.

Sök tillstånd för explosiva varor. (PDF, 852 KB)

Tillstånd hos andra myndigheter

Myndigheten för samhällsskydds och beredskap (MSB) prövar tillstånd i huvudsak för tillverkning och import.

Polisen ger tillstånd för sprängning.