Explosiva varor

Verksamheter som hanterar explosiva varor behöver nästan alltid tillstånd. Det finns många olika typer av tillstånd, och det är olika myndigheter som prövar tillstånd. Oavsett om din hantering kräver tillstånd eller inte, gäller lagens krav på säker hantering. Från och med 1 augusti 2021 måste du också anmäla de som ska delta i hanteringen av explosiva varor till tillståndsmyndigheten. 

Nya krav från och med 1 augusti 2021

Från och med 1 augusti 2021 skärptes kraven i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det innebär att du också ska anmäla de personer som har betydande inflytande över verksamheten samt de som ska delta i hanteringen av explosiva varor till tillståndsmyndigheten. 

Under en övergångsperiod på sex månader ska verksamheter som redan har tillstånd anmäla alla deltagare. Myndigheterna ska också hinna pröva och godkänna dessa. Det betyder att senast 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare efter detta datum riskerar att få tillståndet återkallat.

Skicka in din anmälan i god tid.

Läs hela nyheten om de nya kraven

Uppsala brandförsvar utfärdar vissa tillstånd

Inom Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner utfärdar Uppsala brandförsvar tillstånd för

  • användning av explosiva varor
  • förvaring av explosiva varor
  • handel med explosiva varor
  • överföring av explosiva varor inom Sverige
  • godkännande av föreståndare och deltagare i verksamhet med explosiva varor.

Sök tillstånd

Fyll i blanketten, skriv ut, skriv under och posta den. Du kan också skanna in din ansökan och mejla den till brandforsvaret@uppsala.se.

Du kan söka fler tillstånd i samma ansökan.

Sök tillstånd för explosiva varor. (PDF, 1 MB)

Sök tillstånd för förvaring och försäljning av fyrverkerier

Anmälan av föreståndare och deltagare

Du som redan har ett giltigt tillstånd, men som behöver anmäla nya deltagare för verksamhet med explosiv vara ansöker via den här blanketten:

Anmäl föreståndare och deltagare enligt 9 och 9 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (PDF, 455 KB)

Tillstånd hos andra myndigheter

Myndigheten för samhällsskydds och beredskap (MSB) prövar tillstånd i huvudsak för tillverkning och import.

Polisen ger tillstånd för sprängning.