Varning för dörrknackare som erbjuder sotningstjänster

Publicerad: 1 december 2021 Senast uppdaterad: 1 december 2021

Uppsala brandförsvar vill uppmärksamma invånare i Tierp, Uppsala och Östhammars kommun att det är dörrknackare i farten som erbjuder  sotningstjänster. Observera att dessa inte är någon av våra upphandlade sotningsentreprenörer. Var också uppmärksamma på att de lägger en faktura på 2000 kronor i brevlådan som inte kommer från den riktiga sotaren. 

Budskapet från den som knackar på är att det är dags för den obligatoriska brandskyddskontrollen. Man ska inte blanda ihop det här företagets erbjudanden med de lagstadgade tjänster som de kommunalt upphandlade skorstensfejarmästarna sköter gällande eldstäder och tillhörande rökkanaler.

Våra avtalade sotningsentreprenörer skickar alltid ut en avisering via post med datum och tid för besök. De gör inga oanmälda besök. 

Uppsala brandförsvar har avtal med två entreprenörer:

I Tierps kommun sotar Åke Huss AB
I Uppsala kommun sotar Åke Huss AB
I Östhammars kommun sotar Östhammars sotningsdistrikt AB.
Läs mer om sotning och brandskyddskontroll