Varning för försäljare som erbjuder sotningstjänster

Publicerad: 22 juni 2021 Senast uppdaterad: 22 juni 2021

Uppsala brandförsvar vill uppmärksamma invånare i Tierp, Uppsala och Östhammars kommun att det är försäljare som ringer runt och erbjuder sotningstjänster. De påstår också att de har tagit över vissa tjänster från de vanliga sotningsentreprenörerna vilket är fel.

Budskapet i telefonsamtalet är att det är dags för sotning av imkanaler och försäljaren får det att framstå som att det är ett lagkrav för ägare av villor eller flerfamiljshus, vilket det inte är. Man ska inte blanda ihop det här företagets erbjudanden med de lagstadgade tjänster som de kommunalt upphandlade skorstensfejarmästarna sköter gällande eldstäder och tillhörande rökkanaler.

Våra avtalade sotningsentreprenörer bokar inte tid genom att ringa upp via telefon. De skickar ut en avisering med datum och tid via post. Om ni får ett samtal från någon som uppger sig för att vara sotare kontrollera då att det verkligen är från sotningsentreprenören i din kommun.

Uppsala brandförsvar har avtal med två entreprenörer:

I Tierps kommun sotar Åke Huss AB
I Uppsala kommun sotar Åke Huss AB
I Östhammars kommun sotar Östhammars sotningsdistrikt AB.
Läs mer om sotning och brandskyddskontroll