Brandskydd

När du är ansvarig för ett evenemang, en verksamhet eller en byggnad är du också ansvarig för brandsäkerheten.

Som ansvarig ska du arbeta med att förebygga bränder och minimera brandrisker. Du ska också ordna med utbildning och utrustning så att skadan av en brand blir så liten som möjligt.

Ansvariga myndigheter

Uppsala brandförsvar är tillsynsmyndighet för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner, vilket innebär att brandförsvaret kontrollerar att brandskyddet i kommunerna följer lagen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för regler och lagar inom området för brandskydd.

Dokumentation

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Som ansvarig för en byggnad eller verksamhet ska du genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket innebär att du ska gå igenom och dokumentera arbetet med brandsäkerhet.

Arbetet och dokumentationen ska följa Räddningsverkets allmänna råd.

På msb.se hittar du mer information om systematistkt brandskyddsarbete och räddningsverkets allmänna råd.

Skriftlig redogörelse

Om det finns risk för att en brand i din lokal eller verksamhet kan få särskilt stora konsekvenser, ska du också skicka in en skriftlig redogörelse om brandskyddet. Det kan handla om exempelvis skolor, hotell, industrier och samlingslokaler.

På msb.se kan du se vilka verksamheter och lokaler som ska skicka in skriftlig redogörelse.

Fyll i och skicka blanketten om skriftlig redogörelse för brandskydd till brandförsvaret. (PDF, 982 KB)

Tillsyn

Brandförsvaret kontrollerar verksamheter som är skyldiga att upprätta skriftlig redogörelse för brandskyddet. Dels genom redogörelserna som skickas in, men också genom stickprovskontroller. Beroende på vilken del av brandskyddet som kontrolleras, kan brandförsvaret kalla

  • ägaren av en byggnad
  • den som har verksamhet i en byggnad
  • den som är brandskyddsansvarig.

Se brandförsvarets taxor för tillsyn.

Automatlarm

För vissa byggnader och verksamheter kan det vara bra att brandkåren rycker ut när brandlarmet går. Kontakta brandförsvaret om du är intresserad av att koppla ditt automatlarm till brandförsvaret.

Huvudkostnaderna för detta är

  • automatiskt brandlarm och sprinkleranläggning: 2 453 kronor exklusive moms
  • utryckning larm, ej brand: 6 770 kronor exklusive moms.