Brandförsvaret bjuder in till medborgardialog:

Vad tycker du att brandförsvaret ska lyfta i sitt handlingsprogram för de närmaste åren?

Hjälp oss att prioritera genom att svara på enkäten!