Organisation och ledning

Verksamheten styrs av brandchefen med stabsstöd och produktionschefen med stöd av åtta enhetschefer.  

Organisationsskiss

 

Brandchef

Elisabeth Samuelsson
Telefon: 018-727 30 01
E-post: elisabeth.samuelsson@uppsala.se

Produktionschef 

Emil Westerdahl
Telefon: 018-727 31 30
E-post: emil.westerdahl@uppsala.se