Organisation och ledning

Uppsala brandförsvar leds av brandchefen med stöd av en stab och tre avdelningschefer.

Organisationen består av tre avdelningar:

  • Utbildning och Teknik som består av Utbildningsenheten och Teknikenheten.
  • Samhällsskydd som består av enheterna Tillsyn & Remiss respektive Samhällsbyggnad & Remiss.
  • Räddning och Förebyggande som består av fyra skift och RIB-enheten.

Organisationsskiss

 

Brandchef
Brandchefen

Högupplöst bild

Elisabeth Samuelsson

Kontakta brandförsvaret

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller att komma i kontakt med en handläggare på brandförsvaret.

Kontaktcenter: 018-727 30 00
E-post: brandforsvaret@uppsala.se