Björklinge brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Björklinge brandstation

Stationschef Oskar Wallin
E-post: oskar.wallin@uppsala.se