Gamla Uppsala brandkårsmuseum

Brandkårsmuseum

Gamla Uppsala brandkårsmuseum drivs av personalföreningen Röde Hanen och föreningen Gamla Uppsala brandkårskamrater på uppdrag av Uppsala brandförsvar. Museet visas efter överenskommelse.

×
Gamla Uppsala brandkårsmuséum

Brandkårsmuséet drivs av personalföreningen Röde Hanen på uppdrag av Uppsala brandförsvar.

Visning av Gamla Uppsala brandkårsmuséum

Vill du få en guidad tur i vårt brandkårsmuséum kontakta någon av följande personer så öppnar de och visar runt:

Erik Ekman: 018-328523

Börje Törnqvist: 018-328591

Lars-Erik Eriksson: 018-328462

Rolf Kjällander: 018-328185