Järlåsa brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Järlåsa brandstation

Stationschef Magnus Persson
E-post: magnus.persson2@uppsala.se