Skyttorps brandstation

Deltidsbrandstation

Deltidsbrandstationer har beredskap för när olyckan är framme. Här arbetar räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

×
Skyttorps brandstation

Stationschef Erik Hokke
E-post: erik.hokke@uppsala.se