Brandskydd i studentboenden

Kommer du ut om det brinner?

Vanliga studentboenden, såsom korridorer eller hyreslägenheter, har oftast ett gott brandskydd. Vi gör med jämna mellanrum tillsyn på studentboenden för att säkerställa att brandskyddet är tillräckligt bra. Som student behöver du oftast hitta en bostad där hyran inte är alltför hög. En del bor därför antingen som inneboende, i mer eller mindre ombyggda lägenheter, eller så delar man lägenhet med andra studenter. Från brandförsvarets sida har vi ingen möjlighet att hålla reda på om dessa enskilda boenden är säkra ur brandsynpunkt.

Därför vill vi att du tänker efter om just du bor säkert:

  • I första hand utrymmer du via trapphuset. Om trapphuset är blockerat av rök eller brand är det livsfarligt att ta sig ut denna väg. Därför måste du ha tillgång till en annan utrymningsväg, såsom ett lämpligt fönster.
  • Ligger bostaden på de nedre våningarna hjälper vi dig ut genom fönstret med hjälp av våra bärbara stegar.
  • Ligger bostaden ovanför tredje våningen hjälper vid dig ut med vår stegbil. Tänk på att stegbilen tar plats och inte kan komma in på alla gårdar. Kontrollera att gården är tillräckligt stor så att vi kan komma in och att det inte finns hinder i vägen för stegbilen. Kan vi inte komma in på gården måste du ha tillgång till ett fönster ut mot gatan.
  • Glöm inte att din viktigaste livförsäkring vid brand är brandvarnaren!

Vad gör du om det brinner?

Viktigt att tänka på när det brinner i trapphuset eller hos en granne är att varje lägenhet är en egen brandcell och därför är en säker plats i minst 60 minuter från det att branden startat. Vid en brand gäller följande:

  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, invänta i stället hjälp från brandförsvaret.
  • Gå ut på balkongen eller fram till ett fönster och ropa på hjälp. Ring 112 om du kan.
  • Avvakta hjälp från brandförsvaret.
  • Använd aldrig hissen om du tvingas lämna din lägenhet.
  • Om det brinner i angränsande lägenhet eller i ditt trapphus och det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar eller med tejp.

Har du frågor - kontakta vår förebyggande rådgivning

Telefon: 018-727 30 20, måndag–fredag 9.00–11.00