Brandskydd i studentboenden

Kommer du ut om det brinner?

Vanliga studentboenden till exempel korridorer eller hyreslägenheter, har oftast ett bra brandskydd. Vi gör vid behov tillsyn på studentboenden, till exempel om vi får kännedom om brister från de som bor i byggnaden eller om vi upptäcker brister i samband med att vi gör områdesbesök. Som student behöver du oftast hitta en bostad där hyran inte är alltför hög. En del bor därför antingen som inneboende, i mer eller mindre ombyggda lägenheter, eller så delar man lägenhet med andra studenter. 

Tre bra råd till dig som student

 1. Skaffa dig brandvarnare, brandsläckare och brandfilt.
 2. Skaffa dig kunskap om vad du bör och kan göra om det börjar brinna.
 3. Skaffa en egen hemförsäkring. Det gäller både för dig som bor i lägenhet och studentrum.

Därför vill vi att du tänker efter om just du bor säkert:

 • I första hand utrymmer du via trapphuset. Om trapphuset är blockerat av rök eller brand är det livsfarligt att ta sig ut denna väg. Därför måste du ha tillgång till en annan utrymningsväg, såsom ett lämpligt fönster.
 • Ligger bostaden på de nedre våningarna hjälper vi dig ut genom fönstret med hjälp av våra bärbara stegar.
 • Ligger bostaden ovanför tredje våningen hjälper vid dig ut med vår stegbil. Tänk på att stegbilen tar plats och inte kan komma in på alla gårdar. Kontrollera att gården är tillräckligt stor så att vi kan komma in och att det inte finns hinder i vägen för stegbilen. Kan vi inte komma in på gården måste du ha tillgång till ett fönster ut mot gatan.
 • Glöm inte att din viktigaste livförsäkring vid brand är en fungerande brandvarnare!

Vad gör du om det brinner?

Viktigt att tänka på när det brinner i trapphuset eller hos en granne är att varje lägenhet är en egen brandcell och därför är en säker plats i minst 60 minuter från det att branden startat. Vid en brand gäller följande:

 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, invänta i stället hjälp från brandförsvaret.
 • Gå ut på balkongen eller fram till ett fönster och ropa på hjälp. Ring 112 om du kan.
 • Avvakta hjälp från brandförsvaret.
 • Använd aldrig hissen om du tvingas lämna din lägenhet.
 • Om det brinner i angränsande lägenhet eller i ditt trapphus och det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar eller med tejp.

Har du frågor 

Kontaktcenter 018-727 30 00.
Epost: brandforsvaret@uppsala.se