Förvara brandfarliga varor hemma

För att öka förmågan att klara av en kris eller ett strömbortfall hemma kan det vara bra att ha ett komplement till elspis och ugn. Försäljningen av mindre gasol- och spritkök har ökat. Det stärker hemberedskapen men du måste vara medveten om den förhöjda brandrisk det kan medföra.

Många av de varor som används är varor som klassas som brandfarliga. Brandfarliga varor är ett samlingsnamn för brandfarliga vätskor, gaser och brandreaktiva ämnen. Det handlar till exempel om:

  • Gasol,
  • fotogen,
  • tändvätska,
  • spolarvätska,
  • handsprit,
  • sprayflaskor.

De här varorna är ofta märkta med en flamma på behållaren, men inte alltid. Eftersom de utgör en förhöjd brandrisk finns det vissa regler att förhålla sig till.

Får jag hantera hur mycket brandfarliga varor som helst hemma?

Nej. Eftersom det innebär en ökad risk att hantera brandfarliga varor krävs tillstånd vid hantering av större mängder. Som privatperson behöver du söka tillstånd om du hanterar mängder som överstiger

  • 60 liter gasol och 10 liter andra brandfarliga gaser (till exempel acetylen).
  • 100 liter brandfarliga aerosoler (till exempel hårspray).
  • 100 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60℃ (till exempel handsprit), och
  • 10 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60℃ (till exempel diesel).

Läs om hur du söker tillstånd för hantering av större mängder brandfarliga varor Brandfarliga varor (uppsalabrandforsvar.se)

Läs mer om förvaring av brandfarliga produkter på krisinformation.se Förvaring av brandfarliga produkter - Krisinformation.se

Finns det några krav på hur jag måste hantera de brandfarliga varorna?

Ja. Oavsett om det krävs tillstånd eller inte så måste du hantera de brandfarliga varorna på ett säkert sätt. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram informationsmaterial som hjälper dig att hantera varorna rätt.

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem och fritid

Läs mer om hur du förbereder dig för en kris i MSB.s broschyr Om kriget eller krisen kommer.