Rådigt ingripande

Utmärkelsen Rådigt ingripande delas ut av Uppsala brandförsvar för att uppmärksamma personer som gjort mer än man kan förvänta sig vid en händelse som regleras av lagen om skydd mot olyckor. Alla ingripanden som kan bli föremål för att uppmärksammas som ett Rådigt ingripande vill vi så klart få kännedom om.

Kriterier för utmärkelsen
• Utmärkelsen kan delas ut till en person som gjort mer än man kan förvänta sig vid en händelse som regleras av lagen om skydd mot olyckor.
• Utmärkelsen delas inte ut till någon som arbetar inom räddningstjänsten.

Känner du till någon vardagshjälte som gjort en insats utöver det vanliga? Skicka in: 

  • Namn och kontaktuppgifter till den som gjort det rådiga ingripandet
  • var och när händelsen inträffade
  • beskriv händelsen så utförligt som möjligt
  • dina egna kontaktuppgifter

till brandforsvaret@uppsala.se så kontaktar vi dig.