VMA

Utomhussignalen VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) testas fyra gånger per år klockan 15.00, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättar mer på sin webbplats krisinformation.se