Skärpt eldningsförbud och frågor om vad som gäller vid grillning

Publicerad: 29 juni 2023 Senast uppdaterad: 29 juni 2023

Det skärpta eldningsförbudet gäller fortfarande och vi får mycket frågor om vad som gäller för dig som vill grilla:

  • Det är förbjudet att grilla, elda eller bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
  • Det är tillåtet att laga mat på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
  • Du som är campinggäst behöver stämma av med campingägaren eftersom tomten du bor på är deras.
  • Du som är campingägare bedömer själv om du tillåter grillning på din camping i det torra vädret.
  • Du som bor i lägenhet behöver höra dig för med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om vad som gäller just där du bor.
     

Kom ihåg att du som tänder elden är ansvarig för att släcka den! 
För senaste informationen om du får elda eller inte just nu kan du alltid ringa vår telefonsvarare på 018–727 30 55. Generell information om eldning och eldningsförbud hittar du här.