Gräsbrandssäsongen här

Under våren är risken för gräsbrand större än vad många tror. Säsongen för gräsbränder börjar direkt när snön försvunnit och det torra fjolårsgräset tittar fram.

När det är tillfällen med torr luft och soligt väder är det stor risk för gräsbrand även om det är fuktigt i marken. Risken är särskilt stor på eftermiddagen när gräset har torkat. När det blåser kan elden spridas snabbt.

Hastiga väderomslag, som är vanligt på våren, kan göra att risken för gräsbrand snabbt ändras och lokala variationer i brandrisk kan vara stora. Risken för gräsbrand är kvar tills nytt grönt gräs växt ut.

Kontrollera gärna SMHI:s brandriskprognos innan du eldar utomhus om våren.

Se din lokala brandriskprognos på smhi.se

Läs om eldning av trädgårdsavfall och eldningsförbud