Utbildningar

Brandförsvaret håller utbildningar i brandsäkerhet för alla typer av verksamheter.

Brandskyddsutbildning

Målgrupp
Arbetstagare inom skolor, äldre- och vårdboenden, hemtjänst, industri, transport och hotell.

Tid
4 timmar.

Plats
Viktoria hotell och konferens, Almungevägen 33, Uppsala.

Innehåll
På vår grundläggande brandskyddsutbildning går vi igenom hur du ska jobba förebyggande med brandskydd. Kursen riktar sig främst till arbetstagare inom skolor, äldre- och vårdboenden och hemtjänst men även industri, transport och hotell. Utbildningen innehåller både teori och praktik. Vi går igenom

 • grundläggande brandfysik
 • den enskildes skyldigheter gentemot lagen
 • brandrisker och brandorsaker
 • släckmetoder med handbrandsläckare och brandfilt
 • utrymningsövning
 • förevisning av värmepåverkade aerosolflaskor
 • förevisning av brand i olja.

Se utbildningstillfällen och boka.

Brandskyddsutbildning för boende på HVB-hem och i asylboende

Målgrupp
Boende på HVB- och asylboenden.

Tid
4 timmar.

Plats
Viktoria hotell och konferens, Almungevägen 33, Uppsala.

Innehåll
Utbildningen innehåller både teori och praktik. Vi går igenom

 • förebyggande brandskydd
 • hur du förhindrar att brand uppstår
 • hur du förhindrar att brand sprids
 • hur du underlättar brandsläckning
 • hur du underlättar utrymning
 • släckmetoder med handbrandsläckare och brandfilt
 • demonstration av brand i olja.

Boka utbildningen genom att kontakta Daniel Holmgren via e-post.

Kurs i systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Målgrupp
Du som jobbar med brandskyddsfrågor på arbetsplatsen.

Tid
4 timmar.

Plats
Viktoria hotell och konferens, Almungevägen 33, Uppsala.

Innehåll
Vi går igenom

 • hur du ska bedriva och dokumentera systematiskt brandskyddsarbete
 • vem som ansvarar för att det fungerar
 • vad arbetet innebär i praktiken
 • hur en brandskyddspolicy kan se ut
 • hur brandskyddsorganisationen fungerar
 • hur ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare fördelas
 • hur du kan sköta tillbudsrapportering
 • riskinventeringar och egenkontroller av verksamheterna.

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete.

Se utbildningstillfällen och boka.

Föreståndare för brandfarlig vara, mindre omfattning

Målgrupp
Du som är eller ska bli föreståndare eller ställföreträdande föreståndare för brandfarliga varor på din arbetsplats. Exempel på arbetsplatser är restauranger, skolor och butiker.

Tid
4 timmar.

Plats
Viktoria hotell och konferens, Almungevägen 33, Uppsala.

Innehåll
Vi går bland annat igenom

 • gällande lagar och förordningar
 • brandfysik
 • risker som finns
 • föreståndarens ansvar och arbetsuppgifter.

Boka utbildningen genom att kontakta Daniel Holmgren via e-post.

Specialutformade utbildningar

Brandförsvaret anordnar också andra utbildningar – hör av dig med en förfrågan.

Vi håller utbildningarna på Uppsala brandförsvars övningsanläggning Viktoria i Fyrislund, på Östhammars brandstation och på Tierps brandstation. Vi håller också utbildningar ute på arbetsplatser.

Kontakta brandförsvarets externa utbildning

Daniel Holmgren
Telefon: 018-727 31 51
E-post: daniel.holmgren@uppsala.se